Felix

Terapiahieronta

WETER -hieronta on lyhennys "waihtoehtoinen eläinterapia" - työskentely- ja hierontatavasta, jonka on kehittänyt Marjut Nieminen.

WETER-hieronnassa otetaan huomioon kullekin eläinlajille tyypillisen rakenteen, ravinnon ja käyttäytymisen vaikutukset eläimen kokonaisolemukseen ja ongelmien ilmentymiseen sekä kehon että mielen puolella. Eläimen lihaksiston, nivelten ja luuston ongelmat voivat kehittyä monella eri tavalla.
Käytettäessä WETER - hierontamenetelmää otetaan huomioon eläimen yksilöllisyys ja käsitellään kehoa sen mukaan. Hierontakäsittely ei ole samanlainen kaikille eläimille vaan se "räätälöidään" jokaiselle yksilöllisesti.
Jos on kysymys pelkästään lihasrasituksen tuomasta lihaksen maitohappokertymästä ja jäykistymisestä, perusteellinen lihashieronta voi olla riittävä keino helpottamaan tilanne. Mutta jos siihen liittyy vielä muuta, esim. jalkojen virheasento, stressikäyttäytymistä, ruoansulatuksen ongelmia tms., on hyvä tietää mitä kehon virheasennot, eri lihasten jäykistyminen tai veltostuminen kertovat ja miten eläintä eri tapauksissa hoidetaan.

Kun tunnetaan kehon toimintaan liittyviä yhteneväisyyksiä muiden elintoimintojen ja mielialan kanssa, voidaan myös esim. lihasvaivoja hoitaa määrätyistä kehon kohdista sormilla painamalla tai hieromalla.
Hieronta parantaa lihaksen aineenvaihduntaa, verenkiertoa ja elastisuutta sekä ehkäisee kiputiloja ja virheliikkeitä aiheuttavia hermopinteitä. Sillä voidaan ehkäistä pitkäkestoisen lihasjännityksen tuomia ongelmia. Hieronnalla pyritään ehkäisemään vammojen seurannaisongelmia ja tasapainottamaan elimistön tilaa vamman jälkeen. Vamman seurauksena elimistön tila järkkyy eläimen välttäessä kipua tuottavia asioita. Esimerkiksi ontuessaan hevonen joutuu rasittamaan sellaisia lihasryhmiä, jotka normaalitilassa pääsisivät vähemmällä. Vamman sattuessa kivun noidankehää ei voida välttää, mutta se voidaan pysäyttää ajoissa esimerkiksi hieronnan avulla.